Översättningar

Professionell översättning.

Leverantör Semantix
TjänstRamavtal
Standard translation 10%
Layoutkontroll 15%
Projektledning 15%

Bra att veta

Standard translation: utförs av professionella översättare med lång erfarenhet inom sina specialområden.

Layoutkontroll: granskning av det översatta dokumentet och eventuellt nödvändiga justeringar så att layouten matchar källfilen.

Ramavtalets rabatt gäller Semantix listpriser.

Gör så här

Begär en offert innan beställning.

Frågor & begär offert

Cecilia Blomgren
0770-45 74 00
070-484 21 65
cecilia.blomgren@semantix.com

Frågor & begär offert

  Namn*
  Medlemsföretag*
  Telefon*
  E-post*
  Ange vilket/vilka språk texten/dokumentet skall översättas till.
  Här kan du skriva frågor till Semantix eller en kortare text som du önskar översätta

  Bifoga gärna den textfil du önskar översätta
  Tillåtna filtyper är: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xml, rtf, txt


  Teknikföretagen    Storgatan 5 / Box 5510, 114 85 Stockholm    info@teknikforetagen.se    08‑782 08 00