Frågor och svar

Får jag använda den här tjänsten?

Ja, om du är medlem i eller har serviceavtal med Teknikföretagen eller om ditt företag är medlem i en branschförening under Teknikföretagens Branschgrupper. Tjänsten är kostnadsfri.

Vad är Teknikföretagen Plus?

Teknikföretagen Plus är en tjänst som upphandlar och tillgängliggör inköpsavtal till förmån för medlemsföretag i Teknikföretagen.

Hur mycket kan jag spara?

Inköpsavtalen ger dig tillgång till kraftigt rabatterade varor och tjänster. Under respektive inköpsavtal kan du beställa mer information. Här framgår också vilka inköpspriser och rabatter som inköpsavtalet ger.

Vem ska jag tala med om medlemsförmåner?

Teknikföretagen Plus har en egen kundtjänst – hit vänder du dig med frågor om inköpsavtalen, hur man kommer igång, ansöker om kundnummer och vill få information skickat. Kundtjänst hjälper dig också om du skulle få problem med en leverantör.

Om jag inte vill fortsätta använda ett inköpsavtal?

Så länge inte avtalet är tidsbundet, exempelvis om du ingått ett årsabonnemang, kan du säga upp det när du vill.

Om jag får fel priser – vad gör jag?

Kontakta leverantören och hänvisa till fakturan. Om du fortfarande har problem, kontakta kundtjänst.

Vem är juridiska parter och vem bär ansvar?

Teknikforetagen Plus och Teknikföretagen tar inte del i den juridiska relationen i köp/sälj av varor och tjänster i de inköpsavtal som presenteras i webbportalen. Vi framförhandlar prisnivåer och avtalsvillkor. Övriga villkor är leverantörens vid var tid gällande köp- och leveransvillkor. Det är därför alltid upp till dig som köpare att avgöra om du ska ingå en kundrelation med leverantören.

Måste jag säga upp mina nuvarande leverantörsavtal?

Nej, det behöver du inte göra. De inköpsavtal som tecknas i Teknikforetagen Plus är helt frivilliga att nyttja och används ofta med fördel i kombination med dina befintliga leverantörer.

Om jag redan använder en leverantör som ingår i webbportalen?

Du har rätt att använda de nya avtalsvillkoren. Fyll i beställningen av kundnummer som vanligt. Leverantören kontaktar dig sedan och bekräftar de nya avtalsvillkoren samt meddelar ifall du får behålla ditt gamla kundnummer/log-in etc, eller om du får nytt.

Om jag har kontor på flera orter, kan jag använda inköpsavtalen på alla ställen?

Ja, det går bra. Hos vissa leverantörer kan man lägga upp flera leveransadresser, hos andra behöver man lägga upp nya konton. Kontakta Teknikföretagen Plus kundtjänst så hjälper vi dig.

Teknikföretagen    Storgatan 5 / Box 5510, 114 85 Stockholm    info@teknikforetagen.se    08‑782 08 00