Inkasso

AKTUELLA RABATTER

Ramavtal inkassoRabatt
Arvode vid lyckat ärende 50%
Arvode vid misslyckat ärende 100%
Arvode vid efterbevakning16,7%

BRA ATT VETA

Konto hos Lowell är kostnadsfritt

SKAPA KONTO