Om tjänsten

Välkommen till TeknikföretagenPlus, en kostnadsfri tjänst för dig som är ansluten till Teknikföretagen på något av följande sätt:

  • Medlemsföretag i Teknikföretagen
  • Medlemsföretag i Teknikföretagens Branschgrupper
  • Företag med serviceavtal hos Teknikföretagen

Teknikföretagens medlemmar står tillsammans för en stor del av svensk ekonomi. Denna kraft och den potential medlemmarna tillsammans utgör i leverantörsledet använder vi till att upphandla ramavtal, förmånliga ramavtal våra medlemmar kan nyttja.

Vi fokuserar på breda behovsområden som berör många, och vi fokuserar på indirekta behov som ligger utanför alla råvaror. Ramavtalen är klar att avropa och behövs hjälp att komma igång har vi en trevlig support som kan allt om ramavtalen. Vår förhoppning med TeknikföretagenPlus är att du som är medlem ska få en lite enklare arbetsvardag och rejält sänkta kostnader.

TeknikföretagenPlus
Support
Telefon 010 – 10 10 503
E-post info@teknikforetagenplus.se