Paket & Gods

AKTUELLA RABATTER

Ca 40 % mot ordinarie tariff

BRA ATT VETA

Ramavtalet täcker de flesta fraktbehov
Inrikes och utrikes paket till privatperson
Inrikes och utrikes paket till företag
Pall (hel och halv)
Styckegods
Import och export
Avisering av paket 0 kr (norm. 95 kr)
Valfritt tillägg för Grön frakt

GÖR SÅ HÄR

1. Ansök om kundnummer kopplat till ramavtalet nedan
2. Kundnummer, tariffer, instruktioner kommer Inom 3-5 dagar

BESTÄLL KUNDNUMMER

En kontroll görs mot DHL för ev befintligt kundnummer.