Sharing is caring

7 av 10 svenskar tyckte förra året att det är bra om företag hyr och delar arbetsmaskiner för att minska sin miljöpåverkan. Samtidigt ökar uthyrningen av arbetsmaskiner kraftigt inom svensk industri och trenden är tydlig.

Att dela i stället för att köpa minskar det totala behovet av maskiner i omlopp. Under 2022 ökade uthyrningen kraftigt inom industrisektorn och trenden håller i sig 2023. 

Omställningen från att köpa till att dela är positivt för klimatet och flera av uthyrningsföretagen ersätter nu fossildrivna maskiner mot el, batteri och hybriddrivna alternativ. Det är även det en trend som ytterligare bidrar till klimatomställningen. Teknikföretagen erbjuder medlemsföretagen ett ramavtal med Cramo som genom sitt Eco Choice gör det lättare för kunder att välja klimatsmarta maskinval. Läs om Sifoundersökningen och Cramos Eco Choice på cramo.se

Fakta

Teknikföretagens ramavtal med Cramo kan avropas av alla medlemmar i Teknikföretagen och Teknikföretagens Branschgrupper. Ramavtalet ger minst 40 % rabatt. Läs mer och avropa ramavtalet med Cramo här.

Maila nyheten vidare: